«Сервисная компания»

Тип юр. лица ООО
ИНН 6311121023
Адрес

443082, Самарская обл., г. Самара, Проспект Карла Маркса, д. 17, оф. 1

Наименование сертификата 9001-2015
Номер сертификата № CK.02.0734
Дата выдачи 25.07.2018
Действителен до 24.07.2021