«МБМ»

Тип юр. лица ООО
ИНН 7204099390
Адрес

626170, Тюменская обл., с. Уват, ул. Ленина, д. 121А, кв. 1

Наименование сертификата 9001-2015
Номер сертификата CK.02.0298
Дата выдачи 30.11.2017
Действителен до 29.11.2020